Politica de securitate

1.      Informații referitoare la protecția datelor cu caracter personal

Identificarea Vizitatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail).

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Marycom Simex S.R.L.  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de marketing, reclamă și publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice si întocmirea unei baze de date a clienților.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare identificării Vizitatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail).
Refuzul dvs. este supus sancțiunilor stipulate în Legea nr. 677/2001.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii Marycom Simex, autorităţi publice, etc.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Marycom Simex S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în  străinătate decât printr-o notificare prealabilă care va conține următoarele elemente: categoriile de date care vor face obiectul transferului, țara de destinație pentru fiecare categorie de date .

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________ 
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

2.      Securitatea informațiilor

Vizitatorul ia la cunoștință că Marycom Simex nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet.

Vizitatorii iau la cunoștință că informațiile furnizate de Marycom Simex sunt disponibile prin Internet și compania va depune toate eforturile pentru a menține securitatea informațiilor. Cu toate acestea nu poate garanta că informația pe care Vizitatorul o primește sau o trimite folosind Internetul va fi permanent în siguranță.